Studiedagen

Seminaries en studiedagen van FEBELCEM

8e Provinciale Contactdag Oost- en West-Vlaanderen - Oostende, 23 november 2023

Op 23 november 2023 organiseerde FEBELCEM de 8e Provinciale Contactdag voor Oost- en West-Vlaanderen in Vakantieclub Vayamundo te Oostende. Bijna 100 deelnemers konden er genieten van een leerrijke en aangename studienamiddag met als thema “Beton in Publieke Ruimte en Infrastructuur”.

Presentaties van de sprekers:

Inleiding en overzicht

Roadmap van Cement & Beton voor een circulaire en klimaatneutrale bouw tegen 2050 – stand van zaken, ir. H. Camerlynck, FEBELCEM

Wegverhardingen in drainerend beton als bijdrage tot een integraal waterbeheer, dr.ir. E. Boonen, OCW

‘Best Practices’ voor betonwegen met een blik op SB250, dr.ir. A. Beeldens, A B -Roads

Nieuwe promenade in Westende, Ing. C. Pertz, Agentschap Maritieme Dienstverlening & Kust

Inspirerend en innovatief beton – Vlaamse en internationale realisaties en ontwikkelingen, ir. L. Rens, FEBELCEM

 

Uitnodiging en programma -  Deelnemerslijst

 

18 september 2017

FEBELCEM dankt de 105 deelnemers aan het seminarie over ONTWERP EN BEREKENING VAN BETONCONSTRUCTIES VOLGENS EUROCODE 2 op 18 september 2017 in Technopolis.

1 juni 2017

7e Antwerpse Provinciale Contactdag «Beton in publieke ruimte en infrastructuur» te Berchem – 1 juni 2017

FEBELCEM dankt de deelnemers aan de 7de Antwerpse Contactdag die op 1 juni plaatsvond in BLUE-POINT te Berchem. We hopen dat u het een leerrijke en aangename studienamiddag vond.

24 mei 2016

7de Limburgse Contactdag “Beton in Publieke Ruimten en Infastructuur” te Genk – 24 mei 2016

FEBELCEM dankt de deelnemers aan de 7e Limburgse Contactdag die op 24 mei plaatsvond in C-mine te Genk.  We hopen dat u het een leerrijke en aangename studienamiddag vond.

We hopen jullie volgend jaar terug te ontmoeten op onze volgende provinciale contactdag in Antwerpen.

25 november 2015

FEBELCEM dankt de 120 deelnemers aan de seminar over de KWALITEIT VAN STRUCTUREN IN BETON die doorging in Diegem op 25 november 2015.

2 juni 2015

BETON IN PUBLIEKE RUIMTE EN INFRASTRUCTUUR

7e Oost-Vlaamse Contactdag te Deinze - 2 juni 2015

FEBELCEM dankt de ruim 130 geïnteresseerden die aanwezig waren op de 7e Oost-Vlaamse Contactdag die op 2 juni plaatsvond in kasteel Ten Bosse te Deinze.  Het was een zeer aangename en geslaagde studienamiddag.

We hopen jullie volgend jaar terug te ontmoeten op de Limburgse contactdag.

20 mei 2014

BETON IN DE WEGENBOUW

6e Vlaams-Brabantse Contactdag te Scherpeneuvel - 20 mei 2014 

AGENDA

ACTUALITEIT

Innovation for Carbon neutrality