De sector in cijfers

Economische gegevens

Geschatte omzet512,2 Mio Euro
Leveringen in België4.798.114 t
Export1.919.000 t
Totaal jaarlijkse leveringen6.717.477 t
Jaarlijks cementverbruik per inwoner in België565 kg/inw.
Rechtstreekse werkgelegenheid in de cementverwerkende industrieën952 pers.
Rechtstreekse werkgelegenheid in de industrieën die in verband staan met cement.

ong. 10.000 pers.

Investeringen 201945,2 Mio Euro