Onze opdracht

De bestaansreden van FEBELCEM, de Federatie van de Belgische Cementnijverheid, is het verzekeren van een duurzame en toekomstbestendige cementindustrie in België.

De Belgische cementindustrie kan bogen op een rijke geschiedenis van technische ontwikkelingen en innovaties, maar dat volstaat vandaag niet meer: in een wereld van steeds snellere veranderingen is het niet alleen noodzakelijk om zich te kunnen aanpassen, maar ook om een voortrekkersrol te spelen in de noodzakelijke transformatie van onze samenleving.

Bij FEBELCEM zijn we overtuigd van de maatschappelijke rol van de cementindustrie en van het vermogen van onze industrie om naar 2050 toe en daarna op een duurzame en toekomstbestendige manier te werken. De maatschappelijke rol speelt zich in wezen af op drie niveaus:

Klimaat: de cementindustrie is zich bewust van haar invloed op de klimaatverandering, maar investeert en versnelt nog steeds haar omschakeling om haar emissies te verminderen en koolstofneutraliteit te bereiken. Bovendien kunnen veel koolstofarme overgangsoplossingen (mobiliteit, huisvesting, energie) niet zonder cement.

Circulaire economie: al vele jaren staat de cementindustrie in het middelpunt van de circulaire economie, zowel bij de productie van cement als bij het gebruik van beton.

De bouwwaardeketen: onze industrie is een essentiële schakel in de bouwwaardeketen. Zonder cement is er geen beton, zonder beton is er geen bouw! De cementindustrie gebruikt lokale grondstoffen in een korte keten. Daarom kan het moeilijk verplaatst worden, en is het bovendien veel minder gevoelig voor bevoorradingsproblemen, zodat efficiënte en duurzame oplossingen voor bouwproblemen kunnen worden gevonden. 

De activiteiten van FEBELCEM zijn georganiseerd op basis van drie hoofdopdrachten:

Ontwikkelingen en innovatie ondersteunen en versnellen

Sinds zijn ontdekking stimuleert cement de creativiteit. De toepassingsdomeinen worden voortdurend verruimd door onderzoek. De materialen op basis van cement zijn duurzaam, economisch, esthetisch en betrouwbaar. Ze zijn tevens milieuvriendelijk, en dit gedurende heel het traject van de productie tot de uiteindelijke recyclage.

FEBELCEM neemt deel aan talrijke werkgroepen, zowel op Belgisch als op Europees niveau. Doel is de verspreiding van goede praktijken op het gebied van milieu, gezondheid en veiligheid en het versneld op de markt brengen van nieuwe oplossingen om de vele uitdagingen in de bouw aan te gaan.

Het kan hierbij gaan om onderzoeksprojecten in samenwerking met onderzoekscentra (WTCB, OCCN, OCW in het bijzonder) of universiteiten, en ook om normalisatieprojecten in samenwerking met andere federaties, overheidsdiensten en certificatie-instellingen.

FEBELCEM verleent ook regelmatig technische bijstand aan opdrachtgevers of projectbeheerders. 

De vele voordelen van cement en beton promoten bij de spelers in de bouwwaardeketen

In het licht van de voortdurend evoluerende kennis bestaat de voornaamste taak van FEBELCEM erin de actoren van de bouwwaardeketen bij te staan, te informeren en op te leiden over zowel de technische als de milieueigenschappen van cement en beton. Wat het milieuaspect betreft, is het bijzonder belangrijk de stappen van de transitie naar koolstofneutraliteit uit te leggen. Met deze doelstelling voor ogen publiceerde FEBELCEM in mei 2020 haar “Cement en beton Roadmap 2050” voor een circulaire en koolstofneutrale bouw.

Onze doelgroep bestaat hoofdzakelijk uit opdrachtgevers (architecten, ingenieursbureaus, projectontwikkelaars, administraties), de betonsector, aannemers en studenten.

Om de communicatie naar het grote publiek te optimaliseren, is FEBELCEM ook partner van infobeton.be, samen met FEBE, FEDBETON, FEDIEX en de BBG.

Veranderingen in de regelgeving begrijpen en erop anticiperen

FEBELCEM onderhoudt regelmatige contacten met beleidsmakers en andere federaties om op de hoogte te blijven van toekomstige ontwikkelingen op regelgevingsgebied en om te informeren over de uitdagingen waarmee onze industrie wordt geconfronteerd teneinde haar bestaansrecht te verdedigen.

Om deze belangenbehartiging uit te voeren, steunen wij uiteraard op ons inzicht in de besluitvormingsmechanismen, maar vooral op ons technisch inzicht in de problematiek. FEBELCEM staat bekend om de objectiviteit van haar analyses en haar constructieve benadering van vraagstukken. Ons actieterrein betreft de verschillende machtsniveaus: regionaal (voornamelijk Vlaanderen en Wallonië), federaal en Europees. Op Europees niveau werken wij op een zeer geïntegreerde wijze samen met CEMBUREAU, de Europese federatie van de cementindustrie.

Onze organisatie

en haar werking

Onder de naam FEBELCEM sinds 1994, werd de beroepsorganisatie van de Belgische cementindustrie opgericht in 1949.
Haar directeur is de heer Hervé Camerlynck.

De federatie wordt bestuurd door een Bestuursorgaan, ‘Conseil d’Administration’, waarvan de leden worden benoemd tijdens een jaarlijkse Algemene Vergadering.

Samenstelling van de Raad van Bestuur van FEBELCEM:

Voorzitter:

Christoph Streicher (Heidelberg Materials)

Bestuurders:

Nicolas Ceulemans (Holcim)
Eddy Fostier (CCB)
Miljan Gutovic (Holcim)
Frank Klaps (VV/M Cement)
Romain Mille (VV/M Cement)
Alessandro Perrone (CCB)
Christoph Streicher (Heidelberg Materials)
Luc Van Camp (Heidelberg Materials)
Steven Van De Maele (Cemminerals)
Francis Van Eeckhout (Cemminerals)

FEBELCEM is als volgt georganiseerd 

E-mails: Industriële Ecologie - Promotie en ontwikkeling

AGENDA

ACTUALITEIT

VACATURE

FEBELCEM is op zoek naar een raadgevend ingenieur

NUTTIGE LINKEN