ABC
VAN CEMENT
EN BETON

De titel "ABC van cement en beton" is tegelijk ambitieus en bescheiden... Ambitieus omdat hij misschien doet vermoeden dat de lezer er alles - van A tot Z - over beton in te weten komt.
Niets is natuurlijk minder waar ! De "betontechnologie" is een volwaardige wetenschap, alle beschikbare theoretische en praktische kennis over cement en beton kan onmogelijk binnen het bestek van enkele... Ten geleide raadplegen Downloaden in PDF-formaat

Ten geleide

De titel ‘ABC van cement en beton’ is tegelijk ambitieus en bescheiden...

Ambitieus omdat hij misschien doet vermoeden dat de lezer er alles – van A tot Z – over beton in te weten komt. Niets is natuurlijk minder waar ! De ‘betontechnologie’ is een volwaardige wetenschap, alle beschikbare theoretische en praktische kennis over cement en beton kan onmogelijk binnen het bestek van enkele pagina’s aan bod komen.

Doorheen de jaren is veel van deze kennis bovendien vertaald in nationale normen en technische voorschriften. Vandaag worden die stelselmatig vervangen door een Europese regelgeving. Hiermee is reeds zoveel mogelijk rekening gehouden, maar op het ogenblik dat dit ABC verschijnt, zijn wellicht weer andere Belgische normen waarnaar verwezen wordt, vervangen door Europese. Ook in dit opzicht is dit ABC dus niet volledig.

De titel is anderzijds bescheiden omdat hij de indruk kan wekken dat de inhoud niet verder reikt dan een alfabetisch overzicht van de voornaamste betontechnologische begrippen. Dit ABC richt zich inderdaad allereerst tot wie niet over een brede bagage beschikt. Maar achter een op het eerste gezicht eenvoudige figuur schuilt soms een theoretisch concept dat toch niet onvermeld mocht blijven, zij het dan ten behoeve van de meer gevorderde lezer. Alle figuren bestaan overigens als powerpoint-dia’s, zodat ze als lesmateriaal voor cursussen en vormingsprogramma’s beschikbaar zijn.

Dit ABC lijkt het werk van één persoon, maar ook hier bedriegt de schijn... Het uitgangspunt wordt gevormd door de ‘Betonologies’ en het ‘Memento’ die FEBELCEM de voorbije jaren publiceerde. De inbreng van deze ‘klassiekers’ en hun auteur, Jean-Marie Huberty, blijft onschatbaar. Het ABC zou evenmin tot stand gekomen zijn zonder de kritische maar steeds constructieve bijdrage van (in alfabetische volgorde) Jef Apers, Luc Christiaens, Benny De Blaere, Félix Janssens (†), André Jasienski, Claude Ployaert, Marina Scherps, Willy Simons, Luc Stiers.

Toepasselijk uitgedrukt : zij leverden grove granulaten, zand, cement, water, hulpstoffen en toevoegsels, die ondergetekende tot een geheel mengde, in een geschikte vorm goot en verdichtte...

Aan de lezer om het werk nu te ontkisten, op de juiste wijze te beschermen, en er goed gebruik van te maken !

Noël Naert

Bij de 2e editie (2005)

Sedert het verschijnen van de eerste versie in 2003 zijn nieuwe Europese normen van toepassing, meer bepaald met betrekking tot granulaten en het voorschrijven van beton. Voorliggende uitgave van het ABC houdt er rekening mee.

.