Factsheets cement en beton

 • Factsheet Hoogovenslak

  Factsheet Hoogovenslak3 MB

  Gegranuleerde hoogovenslak wordt al meer dan 150 jaar gebruikt als bestanddeel in de cementproductie...

 • Factsheet Waterbeheer

  Factsheet Waterbeheer12 MB

  Beton is immers uitermate geschikt voor inrichtingen van waterzuivering, opslag en verdeling van drinkwater, regenwater en afvalwater. En beton neemt zeker een vooraanstaande plaats in voor de waterdoorlatende wegverhardingen...

 • Factsheet Carbon Capture and Storage

  Factsheet Carbon Capture and Storage4 MB

  ‘Carbon Capture and Storage’ verwijst naar technologieën om CO2 af te vangen en permanent op te slaan om te voorkomen dat die CO2 bijdraagt aan de opwarming van de aarde.

 • Factsheet Hydraulische bindmiddelen voor de wegenbouw

  Factsheet Hydraulische bindmiddelen voor de wegenbouw6 MB

  De beste keuze voor grondbehandeling en hydraulisch gebonden mengsels voor wegfunderingen.

 • Factsheet lange levensduur

  Factsheet lange levensduur5 MB

  Betonwegen worden gemaakt met lokale grondstoffen, hebben een lange levensduur en zijn 100% recycleerbaar (2)

 • Factsheet hoge bestendigheid

  Factsheet hoge bestendigheid4 MB

  Een betonnen wegdek is beter bestand tegen de gevolgen van hoge omgevingstemperaturen, branden, overstromingen en extreme verkeerbelastingen.

 • Factsheet nieuwe cementen

  Factsheet nieuwe cementen3 MB

  Het voortdurende streven van de cementindustrie om de milieueffecten van cement te verminderen is niet nieuw, maar komt wel in een stroomversnelling. De uitdaging bestaat erin om de milieueffecten terug te dringen, zonder aan de technische prestaties van de cementproducten te raken...

 • Factsheet recycling

  Factsheet recycling6 MB

  Betonwegen worden gemaakt met lokale grondstoffen, hebben een lange levensduur en zijn 100% recycleerbaar.

 • Factsheet Albedo

  Factsheet Albedo3 MB

  Betonwegen kunnen sterk bijdragen aan de reductie van CO -emissies door wegtransport (1). Vertragen van de klimaatopwarming - Verminderen van het Stedelijk Hitte-Eiland Effect (SHEE) - Besparen van kosten en energie voor wegverlichting - Zorgen voor een betere zichtbaarheid.

 • Factsheet Fuel

  Factsheet Fuel3 MB

  Betonwegen kunnen sterk bijdragen aan de reductie van CO2-emissies door wegtransport (2).
  Verschillende onderzoeken wijzen op een brandstofbesparing van circa 2 % indien vrachtverkeer op een betonverharding zou rijden in plaats van een asfaltverharding (-78 kg CO2/m2 dankzij beton!).

 • infographic: beton maakt wegen duurzamer

AGENDA

ACTUALITEIT

VACATURE

FEBELCEM is op zoek naar een raadgevend ingenieur