Onze partners

Via het VBO (Verbond der Belgische Ondernemingen) en de UWE (Union Wallonne des Entreprises), onderhoudt FEBELCEM een voortdurend contact met de federale en gewestelijke overheden.

FEBELCEM neemt actief deel aan de werkzaamheden van de Europese Cementvereniging (CEMBUREAU) en andere Belgische instanties die met het beroep te maken hebben. Zo zetelt ze in het secretariaat van instanties als de Groepering van Belgische Bouwmaterialenproducenten (BMP) en de Belgische Betongroepering (BBG).

1. Vertegenwoordiging

Via het VBO (Verbond der Belgische Ondernemingen) en de UWE (Union Wallonne des Entreprises), onderhoudt FEBELCEM een voortdurend contact met de federale en gewestelijke overheden.

FEBELCEM, lid van CEMBUREAU

FEBELCEM neemt actief deel aan de werkzaamheden van de Europese Cementvereniging (CEMBUREAU) en andere Belgische instanties die met het beroep te maken hebben. Zo zetelt ze in het secretariaat van instanties als de Groepering van Belgische Bouwmaterialenproducenten (BMP) en de Belgische Betongroepering (BBG).

FEBELCEM, lid van de UWE

De "Union Wallonne des Entreprises" (UWE) telt nagenoeg 6000 aangesloten ondernemingen. Zij stelt zich ten dienste van alle sectoren. De UWE, een ware link tussen de politieke, economische en sociale instanties, is actief binnen alle domeinen die de goede werking van de ondernemingen kunnen beïnvloeden. Zij bestudeert problemen en situaties en doet concrete voorstellen inzake economie, infrastructuur, transport, energie, lokale en regionale fiscaliteit, tewerkstelling, opleiding, leefmilieu, wetenschappelijk onderzoek en ontwikkeling, buitenlandse handel, toerisme,...

FEBELCEM, lid van het VBO

Het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) is dé werkgeversorganisatie bij uitstek die representatief is voor de Belgische bedrijfswereld. Het VBO verdedigt de belangen van bedrijven op economisch, sociaal, fiscaal en juridisch vlak. Via een 50-tal federaties vertegenwoordigt het Verbond zo'n 33.000 Belgische bedrijven (waarvan 26.000 kmo's). Deze bedrijven komen uit verschillende sectoren, van industrie tot diensten.

2. Aanverwante vereniging

De Belgische Bouwmaterialenproducenten (BMP)

Deze zijn verenigd in de vzw Belgische Bouwmaterialenproducenten (BMP). Zij zijn één van de leidende krachten van de Belgische economie met een zakencijfer van ongeveer 11 miljard euro.

De BMP verenigt 10 federaties vertegenwoordigen de volgende sectoren: prefab beton, keramiek, plastiek, cement, gips, vezelcement, mijnbouw, baksteen, glas en minerale wol.

Via zijn leden stelt BMP 30.000 mensen tewerk.

3. Infobeton.be

Vijf zusterfederaties met een gemeenschappelijke passie, het beton, hebben de handen in mekaar geslagen binnen een permanent forum voor ontmoeting en overleg, met name Infobeton.be.

Infobeton.be is een belangrijke partner en vertegenwoordigt momenteel 500 ondernemingen, 15.000 banen en een globale jaaromzet van meer dan 3 miljard euro. Infobeton.be groepeert de volgende federaties:

FedBeton

Federatie voor stortklaar beton.

fedbeton.be

FEBE

Federatie van de betonindustrie.

febe.be

GBB

Belgisch betongroepering.

betongroepering.be

FEBELCEM

Federatie van de Belgische Cementnijverheid.

Fediex

Verbond van ontginningsbedrijven in België.

fediex.be

Hoofddoelstelling van die toenadering is de promotie van beton en zijn bestanddelen, via de ontwikkeling van tal van synergieën met het oog op een verbeterde kwaliteit van de dienstverlening aan de leden, aan het grote publiek en aan de gebruikers van hun producten, waarbij men ernaar streeft de kosten te optimaliseren terwijl elk lid zijn eigen identiteit behoudt.

De verschillende samenwerkingsgebieden zijn in het bijzonder :

 • De realisatie van marktstudies en werkzaamheden die een beter inzicht geven in de behoeften van de gebruikers ;
 • Het gemeenschappelijk beheer van documentaire middelen, technische en weetenschappelijke gegevens en de uitwerking van technische en promotionele documenten ;
 • Informatie en opleiding met betrekking tot de kennis van beton, het ontwerp en de realisatie van producten en bouwwerken in beton ;
 • Het opstellen, de medewerking aan het opstellen of de studie van documenten van gemeenschappelijk belang, zoals normen, technische documenten, gewestelijke, nationale, europese of internationale reglementen ;
 • De vertegenwoordiging bij andere organismen ;
 • De organisatie van beurzen, studiedagen, seminaries, congressen, wedstrijden.

Infobeton.be heeft natuurlijk ook een adres en een telefoonummer : Vorstlaan 68, 1170 Brussel – 02.645.52.11 (vragen naar Hervé Camerlynck).

4. EUPAVE

EUPAVE, de Europese Betonwegenvereniging, werd opgericht in 2007 en heeft tot doel het verdedigen en bevorderen van het gebruik van cement en beton voor de realisatie van duurzame transportinfrastructuur in Europa.

 • Door samen te werken met Europese, nationale en lokale beslissingnemers ;
 • Door het verspreiden van technische know-how ;
 • Door het communiceren van de voordelen;
 • Door de promotie van innovatie en goede praktijken in de sector.
   
  EUPAVE telt vandaag (2019) 21 leden en 16 partners uit 15 verschillende landen.
  Deze leden en partners bestaan uit nationale en internationale verenigingen, cement- en betonproducenten, aannemers, ontwerpbureaus en ingenieurs wegenbouw, leveranciers van materieel, enz.
   
  Het toepassingsdomein van de Vereniging  strekt zich uit over wegen en afschermende constructies in beton tot rotondes en tunnels, industrie- en havenzones, bus- en trambanen, evenals grondstabilisatie en de in-situ recyclage van wegen.
   
  Voor verdere inlichtingen, gelieve contact op te nemen met :
   
  EUPAVE
  Kunstlaan, 20
  1000 Brussel, België
  info@eupave.eu
   

5. BENOR, vertrouwen in kwaliteit

Voor uw openbare en privéprojecten is het BENOR-merk sinds 40 jaar uw belangrijkste kwaliteitsgarantie voor de gebruikte bouwmaterialen. Uw bouwproject verdient een integraal kwaliteitsbeheer, van grondstof tot afgewerkt product. Eis dus dat de bouwproducten die u voor uw project gebruikt gecertificeerd zijn en dring erop aan dat ze over het BENOR-merk beschikken.

Verdere informatie vindt u op de website www.benor.be.

AGENDA

ACTUALITEIT

VACATURE

FEBELCEM is op zoek naar een raadgevend ingenieur