Teksten voor lastenboeken

Verhardingen in gekleurd uitgewassen beton

Voorbeeld van bestekstekst

  • GekleurdUitgewassen_Bestekstekst_Voorbeeld.doc45 KB

    1a. Voorliggend document omvat aanvullende en/of wijzigende bepalingen aan hoofdstuk VI.1 van het Standaardbestek 250 voor de Wegenbouw versie 2.2, uitgegeven door het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap.

  • BetonColoreLave_CCT_Qualiroutes.doc50 KB

    1b. Le présent document comprend des dispositions complémentaires et/ou modificatives au chapitre F.1 du cahier des charges-type 2011 relatif à la construction de routes, édité par Bruxelles-Mobilité –AED.

  • BetonColoreLave_CCT_2011_Bxl-Cap.doc51 KB

    1c. Le présent document comprend des dispositions complémentaires et/ou modificatives au chapitre F.1 du cahier des charges-type 2011 relatif à la construction de routes, édité par Bruxelles-Mobilité –AED.

Voorschrijven van beton

Voorschrijven van beton volgens de normen NBN EN 206:2013+A1:2016 & NBN B 15-001:2018

AGENDA

ACTUALITEIT

VACATURE

FEBELCEM is op zoek naar een raadgevend ingenieur