Kwaliteit van cement

KWALITEIT - CE-MARKERING - BENOR, KWALITEITS-EN OVEREENKOM- STIGHEIDSMERK

De Belgische cementnijverheid hecht het allergrootste belang aan de kwaliteit van haar producten. Elke stap in het productieproces wordt voortdurend aan controles onderworpen. De productie van cement is inderdaad gewaarborgd dankzij een heel streng kwaliteitssysteem gebaseerd op de norm ISO 9000. De kwaliteitshandboeken beschrijven op nauwkeurige wijze de controleprocedures. Hun effectieve toepassing wordt door interne en externe audits nagegaan.

Op basis van een overeenkomstigheidsattest, toegekend door een instelling genotificeerd door de Belgische overheid, brengen de producenten de CE-markering aan op al hun gewone cementsoorten. Ze stellen zich zo garant voor de overeenkomstigheid van hun cement met de Europese norm EN 197-1.

Bovendien wordt de kwaliteit van het cement geattesteerd door het BENOR-merk, eigendom van het Belgisch Instituut voor Normalisatie. Dit merk wordt toegekend door een onafhankelijke instelling en bij toepassing van :

  • de Belgische norm NBN EN 197-1 en het document PTV 603 voor gewone cementsoorten,
  • de Belgische norm NBN EN 197-5 en het document PTV 603 voor CEM II/C-M et CEM VI,
  • de Belgische norm NBN B 12-108 voor cement met hoge bestandheid tegen sulfaten,
  • de Belgische norm NBN B 12-109 voor cement met begrensd alkali-gehalte,
  • de Belgische norm NBN B 12-110 voor cement met hoge aanvangssterkte.

Voor de gebruiker is het BENOR-merk een garantie dat het cement een constante kwaliteit heeft en overeenkomt met strenge normen. Het feit dat de overheid cement met het BENOR-merk vrijstelt van elke ontvangstcontrole, toont de degelijkheid van het merk aan alsook het vertrouwen dat de overheid erin stelt.

AGENDA

ACTUALITEIT

VACATURE

FEBELCEM is op zoek naar een raadgevend ingenieur

NUTTIGE LINKEN