Verharding in gekleurd uitgewassen beton (I3)

Infrastructuur

België is een land waar beton een prominente plaats heeft verworven in het domein van de wegenbouw. Hierbij denken we dan in de eerste plaats aan de autosnelwegen en de primaire wegen, beheerd op gewestelijk vlak, maar ook aan een deel van de gemeentewegen en vooral de landbouwwegen. Een lange levensduur gekoppeld aan zo goed als geen onderhoud zijn meestal de redenen waarom beton wordt gekozen. En in de meeste gevallen heeft de ervaring geleerd dat dit een terechte keuze is. In stedelijke en bebouwde omgeving vinden we echter heel wat minder verhardingen in ter plaatse gestort beton. Voor de rijwegen worden veelal asfaltverhardingen gekozen. Voor de wandelzones, de straten en pleinen wordt meestal gebruik gemaakt van elementenverhardingen uit beton of natuursteen. In dat kader heeft de markt van de betonstraatstenen zich altijd verder ontwikkeld. Alle mogelijke vormen, maten, kleuren en oppervlakafwerkingen zijn nu verkrijgbaar en bieden aan de ontwerpers de nodige creatieve mogelijkheden.

Meer weten: Verharding in gekleurd uitgewassen beton (I3)

AGENDA

ACTUALITEIT

VACATURE

FEBELCEM is op zoek naar een raadgevend ingenieur