Trambanen in beton (I10)

Infrastructuur

Al in de jaren 1990 waren in verschillende Europese steden projecten van aanleg van trambanen aan de gang (Nederland: Den Haag, Rotterdam – U.K. : Sheffield – DE: Munchen – FR: Nantes, Montpellier, Grenoble,...). Heel wat van die constructies gebeurden volgens het “slab-track” principe : een spoorwegconcept, waarbij de steenslag ballast vervangen wordt door een betonnen onderbouw. Deze vorm van ballastloos spoor werd voornamelijk ontwikkeld voor de hoge snelheidslijnen (trein) met het oog op een verminderd onderhoud, een hogere beschikbaarheid en een langere nuttige levensduur. Ook het opspatten van ballast bij hoge snelheid wordt hiermee vermeden. Ondanks een hogere initiële investeringskost resulteert dit concept toch in een lagere kost over de levensduur. De toepassing van slab-track heeft zich echter nog duidelijker gemanifesteerd in de stedelijke vervoersystemen, zijnde tram en metro

Meer weten: Trambanen in beton (I10)

AGENDA

ACTUALITEIT

VACATURE

FEBELCEM is op zoek naar een raadgevend ingenieur