Rotondes in beton (I4)

Infrastructuur

Net zoals in vele Europese landen wordt in België het verkeer op kruispunten steeds vaker geregeld door voorrangsrotondes omdat zij veiliger zijn en minder filevorming veroorzaken. Bij zwaar en druk verkeer worden de verhardingen er bijzonder belast, zowel door de belastingen die voortvloeien uit de middelpuntvliedende kracht als door de overbelasting veroorzaakt door de buitenwielen ten gevolge van de zijdelingse overhelling van de voertuigen. De gevolgen van die belastingen zijn: spoorvorming in de asfaltverharding, verschuiving van de bovenlaag, loskomen van de granulaten aan het oppervlak, en zelfs scheurvorming door onvoldoende draagkracht van de weg ter hoogte van de buitenwielen van de voertuigen.

Meer weten: Rotondes in beton (I4)

AGENDA

ACTUALITEIT

VACATURE

FEBELCEM is op zoek naar een raadgevend ingenieur