Opstuiking van betonwegen (I11)

Infrastructuur

Niet alleen mens en natuur maar ook onze wegen hebben te lijden in lange periodes van extreme temperaturen, zowel in geval van vorst als hitte. We worden erop attent gemaakt door nieuwsberichten over schade aan wegdekken door het koude of warme weer. Elk type wegverharding heeft haar specifieke problemen: in geval van asfaltwegen gaat het vooral over gaten in het wegdek, zogenoemde kippennesten in de winter en plastische vervormingen van het oppervlak, gekenmerkt door spoorvorming in de zomer. Betonwegen staan gekend als robuust en onderhoudsarm. Ze vormen zelden een probleem van acute schade door putten, zware verzakkingen of vervormingen. Bovendien zijn ze ongevoelig voor spoorvorming en leveren dus ook geen probleem op voor aquaplaning. Toch doen er zich bij betonverhardingen, in periodes van langdurige hitte, schadegevallen voor ten gevolge van een opstuiking (of opstuwing) van het wegdek

Meer weten: Opstuiking van betonwegen (I11)

AGENDA

ACTUALITEIT

VACATURE

FEBELCEM is op zoek naar een raadgevend ingenieur