Renato Nicolodi

Schrijnen voor de herinnering

De kunstwerken van Renato Nicolodi trekken aan en stoten af. Ze zijn herkenbaar en vervreemdend. Hun vorm en betekenis is enigmatisch. Alleen hun materialiteit is heel direct: wat beton lijkt, is het ook echt – meestal dan toch.

Triënnale Brugge 2018 betekende voor een groot publiek een eerste kennismaking met het werk van Renato Nicolodi. Op de Langerei dobberde een ‘betonnen’ sculptuur, ACHERON I, die bij nader inzien niet van beton was.In de Poortersloge stonden ‘maquettes’ die wél van beton waren, maar zo geraffineerd uitgevoerd dat men toch weer zou twijfelen.

Meer weten: Renato Nicolodi: schrijnen voor de herinnering

AGENDA

ACTUALITEIT