Experimentele destructie

Van de 1ste belgische voetgansbrug in voorgespannen beton

De voetgangersbrug over het kanaal Charleroi-Brussel, gelegen aan de Gosseliesstraat in Anderlecht en daterend van 1944, werd in maart 2019 vervangen door een nieuwe verstelbare brug. De redenen waren de toegenomen doorvaarthoogte voor schepen en de mobiliteitsnoden van voetgangers en fietsers.

Het oorspronkelijke kunstwerk was bijzonder omdat het de allereerste voorgespannen betonnen “brug” of “voetgangersbrug” van dit type was dat in België werd gebouwd en in dienst genomen, om precies te zijn in oktober 1944. Vooraleer het af te breken werd beslist het bouwwerk te onderwerpen aan een onderzoeks- en belastingsprogramma met het doel de wetenschappelijke kennis over de duurzaamheid en het gedrag in de tijd van de eerste generatie voorspanbetonconstructies te vergroten. Het betreft meer bepaald het voorspanningssysteem “BlatonMagnel”, dat tot het begin van de jaren zestig in België op grote schaal werd gebruikt. De recente dramatische instorting van de brug bij Genua bewijst hoe belangrijk wetenschappelijk onderzoek is voor de beoordeling van het reële resterend draagvermogen van voorgespannen betonconstructies die meer dan 40 jaar geleden zijn gebouwd.

Meer weten: Experimentele destructie van de 1ste belgische voetgansbrug in voorgespannen beton

AGENDA

ACTUALITEIT

VACATURE

FEBELCEM is op zoek naar een raadgevend ingenieur