Beton in balans

Woning KR - LRArchitectes

LRArchitectes speelden met hun ontwerp voor een woning in Nijvel perfect in op de omgeving. De gezinswoning biedt enerzijds geborgenheid, maar opent zich anderzijds ook naar het landschap. Beton bleek de ideale keuze om de structurele met de vormelijke eisen te verzoenen.

De ontwerpers van LRArchitectes hebben het terrein zoveel mogelijk onaangeroerd gelaten. Het betonnen volume met leef- en slaapruimtes lijkt boven de heuveltop te zweven. De toegang naar de woning is uit het talud gesneden en vormt een verharde buitenruimte, begrensd door betonnen keermuren en zwart schrijnwerk. Een atelier sluit aan op die buitenruimte en kijkt zo zijdelings de straat in. Het betonnen woonvolume is daarentegen langs de straatzijde volledig gesloten, afgezien van een opening waarachter een terras ligt. De eenduidige uitdrukking van de volumes is ook doorgetrokken in de heldere planopbouw. Elke verdieping heeft een vierkant grondplan, waarbij het bovenste aan alle zijden uitkraagt ten opzichte van het onderste. Aan het onderste vierkant is een trapezium geschakeld voor de atelierruimte.

Meer weten: Beton in balans

AGENDA

ACTUALITEIT

VACATURE

FEBELCEM is op zoek naar een raadgevend ingenieur