Wegen en buitenverhardingen in platenbeton (I9)

Infrastructuur

Ter plaatse gestorte ongewapende betonplaten, gescheiden door dwarse voegen, vormen wereldwijd ontegensprekelijk het meest courante en traditionele type van betonverhardingen. De voegen zijn noodzakelijk om te vermijden dat de verharding willekeurig gaat scheuren onder invloed van krimp en uitzetting, temperatuurgradiënt, verkeer en eventuele bewegingen van de bodem. De scheuren worden dus met opzet gelokaliseerd ter hoogte van de voegen en op die manier volledig onder controle gehouden. Dit is fundamenteel verschillend van doorgaand gewapend beton waarbij geen dwarse voegen meer aanwezig zijn maar waar een patroon van fijne dwarse scheurtjes verschijnt dat gecontroleerd wordt door de langse wapening in het beton. Terwijl doorgaand gewapend beton vooral wordt toegepast op autosnelwegen, leent platenbeton zich voor alle mogelijke toepassingen : autosnelwegen, hoofd- en secundaire wegen, landbouwwegen, straten, pleinen, doortochten, busbanen, industrieterreinen, parkings, ...

Meer weten: Wegen en buitenverhardingen in platenbeton (I9)

AGENDA

ACTUALITEIT

VACATURE

FEBELCEM is op zoek naar een raadgevend ingenieur