Stad in de stad (A7)

Architectuur

De Universiteit Hasselt heeft haar naam veranderd en komt naar de stad. De tijd van de op mobiliteit gerichte campussen in het groen is voorbij. De tot in 2005 gebruikte oude gevangenis langs de stadsring wordt gekozen voor de nieuwe rechtsfaculteit en rectoraat. Maar de oude gevangenis is klein. Er moeten nog twee grote nieuwe gebouwen worden gerealiseerd. Achteraan, landschappelijk ingebed langs een oude gedempte Demerarm een gebouw met leslokalen en onderzoeks - kantoren. Vooraan een hoog transparant hoekgebouw, het Rectoraat. Dit gebouw wordt opgevat als nieuwe landmark langs de stadsring en is op verschillende manieren complementair met de Oude Gevangenis. Alle belangrijkste functies - auditoria, cafetaria, bibliotheek, vergaderaccommodatie - worden ingepast in de gevangenis De drie gebouwen zijn onderling verbonden en vormen samen een stad in de stad met passages, straten en open ruimtes. Koeren, een buitenauditiorium en daken worden maximaal ingezet en bewijzen dat ook de stad kwalitatieve buitenruimte en groen te bieden heeft. De gevangenismuur, ooit een negatief element van opsluiting, zorgt nu, met de open poorten, voor een gemeenschapsge - voel binnen de compacte studentenstad.

Meer weten:  Stad in de stad (A7)

AGENDA

ACTUALITEIT

VACATURE

FEBELCEM is op zoek naar een raadgevend ingenieur