Scheurvorming beperken : noodzakelijke voorwaarde voor duurzaam beton (T3)

Technologie

Met de huidige kennis inzake betonsamenstelling en -verwerking is het mogelijk om aan betonconstructies een uitzonderlijke duurzaamheid te verlenen. Een belangrijk element hierbij is het beheersen van de vervormingen van deze constructies. Elke verhinderde vervorming (of krimp) speelt inderdaad een cruciale rol, want zij grijpt in op de bewegingsmechanismen van agressieve stoffen die in het materiaal binnendringen en migreren. Verhinderde krimp is verantwoordelijk voor het ontstaan van microscheuren en zelfs van doorgaande scheuren. Dit leidt tot een verhoging van de porositeit en bijgevolg ook van de permeabiliteit. Dit bulletin gaat over het beheersen van scheurvorming in beton, meer bepaald de scheuren veroorzaakt door verschillende soorten krimp. Scheuren te wijten aan andere externe krachten dan verhinderde krimp (bijvoorbeeld dimensioneringsfouten of accidentele belastingen) komen hier niet aan bod

Meer weten: Scheurvorming beperken : noodzakelijke voorwaarde voor duurzaam beton (T3)

AGENDA

ACTUALITEIT

VACATURE

FEBELCEM is op zoek naar een raadgevend ingenieur