Duurzaam beton door beheersing van de waterabsorptie (T2)

Technologie

Om beton duurzaam te maken is een doeltreffende en daadwerkelijke controle vereist van alle factoren die het gedrag van het materiaal in de tijd kunnen beïnvloeden. De ervaring leert dat volgende factoren veruit de belangrijkste zijn en bijgevolg nauwgezet moeten worden opgevolgd : betonsamenstelling (cementgehalte en water-cementfactor), betondekking, compactheid van het beton en bescherming van het jonge beton tijdens het verhardingsproces. De compactheid van het beton beïnvloedt rechtstreeks zijn porositeit. Het doel van deze publicatie is de « porositeit » nader te bestuderen. Zij wordt doorgaans gecontroleerd door de wateropslorping door onderdompeling van het verharde beton te meten. Aan de hand van de norm NBN B 15-001:2004 kan beton vandaag worden voorgeschreven op prestaties, eventueel met inbegrip van specificaties voor waterabsorptie door onderdompeling. Het beheersen van de wateropslorping bij beton kan eenvoudig lijken. Nochtans moet iedereen zijn steentje bijdragen. De duurzaamheid van een bouwwerk staat of valt er immers mee.

Meer weten: Duurzaam beton door beheersing van de waterabsorptie (T2)

AGENDA

ACTUALITEIT

VACATURE

FEBELCEM is op zoek naar een raadgevend ingenieur