Corrosie van wapeningen in gewapend en voorgespannen beton (T1)

Technologie

Corrosie omvat het geheel van chemische en elektrochemische fenomenen die materialen, meestal metalen, aantasten bij blootstelling aan de omgeving. Het is geweten dat staal oplost in aanwezigheid van water en van talrijke andere niet-oxiderende waterige oplossingen. De corrosie is zeer sterk in zure oplossingen, verzwakt naarmate de pH van het medium stijgt en is praktisch onbestaande bij pH-waarden tussen ongeveer 9 tot 13. Bij pH-waarden hoger dan 13 kunnen de oplossingen opnieuw corrosief worden. Een wapening omhuld door beton wordt door dit beton beschermd zolang de pH zich tussen 9 en 13 situeert. Is dit niet het geval, zoals in gecarbonateerd beton, dan kan het oplosproces van het staal de betondekking doen barsten of afbrokkelen, indien deze onvoldoende dik is of van slechte kwaliteit.

Meer weten: Corrosie van wapeningen in gewapend en voorgespannen beton (T1)

AGENDA

ACTUALITEIT

VACATURE

FEBELCEM is op zoek naar een raadgevend ingenieur