Busbanen in beton (I2)

Infrastructuur

Wereldwijd worden de grote steden geconfronteerd met problemen van dichtslibbend verkeer, zowel in de centra en de stedelijke agglomeratie als op de toegangswegen. In dicht bevolkte landen zoals België is dit fenomeen niet alleen stedelijk maar ook interstedelijk. De nadelen van de files zijn door iedereen gekend : tijdverlies, economische en maatschappelijke kosten, luchtvervuiling,... Voor vele weggebruikers en zeker ook voor de inwoners van de steden is deze situatie niet langer houdbaar. Daarboven komt nog het groeiend bewustzijn voor milieu en in het bijzonder voor de klimaatproblematiek. Voor de stedelijke leefomgeving zijn onder andere de uitlaatgassen (NOx,..) en de fijne roetdeeltjes erg nefast. Voor de algemene opwarming van de aarde is de CO2 uitstoot bepalend.

Meer weten: Busbanen in beton (I2)

AGENDA

ACTUALITEIT

VACATURE

FEBELCEM is op zoek naar een raadgevend ingenieur