Beton voor woonwijken en wandelwegen (I5)

Infrastructuur

Wegen, paden en pleinen zijn altijd al meer geweest dan communicatiemiddelen in dienst van de mens. Ze waren vaak het concrete en duurzame voorbeeld van de artistieke en ambachtelijke capaciteiten van een volk. Denken we maar aan de prachtige wegen in de oudheid, aan de statige pleinen en lanen in de steden. Wegen hadden hun eigen karakter, de aard en het materiaal van de verhardingen verschilden per regio. Het einde van de 19e eeuw zou het wegbeeld ingrijpend wijzigen. De komst van de auto bracht immers een snelle ontwikkeling van het wegennet teweeg, met als gevolg dat nieuwe materialen ter vervanging van de oude straatstenen noodzakelijk werden. De wegen werden geasfalteerd of gebetonneerd.

Meer weten: Beton voor woonwijken en wandelwegen (I5)

AGENDA

ACTUALITEIT

Jaarverslag 2021

Het nieuwe jaarverslag van de Belgische Cementnijverheid is gepubliceerd!

Lees meer

Hoge bestendigheid

Het nieuwe "Factsheet" van FEBELCEM is verschenen

Lees meer

Lecture Xaveer De Geyter

Some photographic souvenirs

Lees meer