Belgisch cement: specificatie en certificatie (T5)

Technologie

De goedkeuring van de geharmoniseerde norm voor gewone cementsoorten EN 197-1 dateert van 21 mei 2000. Onder de benaming NBN EN 197 1 : 2000 kreeg dit document op 18 september 2000 het statuut van Belgische norm. Op 29 november 2011 verscheen de tweede editie van deze norm in het Belgisch staatsblad. In vergelijking met de vorige editie worden zeven gewone cementsoorten geïntroduceerd die bestand zijn tegen sulfaten. De norm consolideert tevens in één enkel document de specificaties van de hoogovencementen met lage beginsterkte en van de cementen met lage hydratatiewarmte. Deze cementsoorten waren het voorwerp van de norm NBN EN 197-4 en haar addendum NBN EN 197-1/A1, vandaag allebei geannuleerd. De definitie van elk cement geeft de verhoudingen aan waarin de bestanddelen moeten worden samengevoegd teneinde een reeks producten te verkrijgen verdeeld over negen sterkteklassen. In de norm staan voorts ook de vereisten waaraan de bestanddelen moeten voldoen, evenals de mechanische, fysische en chemische eisen.

Meer weten: Belgisch cement: specificatie en certificatie (T5)

AGENDA

ACTUALITEIT