De nieuwe weg van Crupet naar Mont-godinne

INASEP & Febelcem

In de zomer van 2011 werd het nieuwe stuk weg tussen Crupet en Mont-Godinne ingehuldigd. De drieduizend meter betonweg zorgen sinds dan voor een gemakkelijke en aangename verkeersafwikkeling in die streek. De gemeentelijke en gewestelijke overheden, het INASEP (Naamse intercommunale voor openbare diensten) en FEBELCEM hebben de werken samen gecoördineerd. De doelstellingen waren een optimale veiligheid, een verbeterd comfort voor de gebruikers alsook de duurzaamheid van het bouwwerk

Vóór de werken bevond de verbindingsbaan tussen Crupet en Mont-Godinne zich in erbarmelijke staat. De scheuren in het wegdek, de verzakking van de wegbermen en de vele kuilen maakten het berijden ervan gevaarlijk. De configuratie was ook niet aangepast aan het gebruik dat ervan gemaakt werd: deze weg was oorspronkelijk voorzien voor lokaal verkeer maar was de uitverkoren weg geworden voor toeristen en voor de patiënten en het personeel van het ziekenhuis van Mont-Godinne. Op basis van deze vaststelling werden de zaken zo aangepakt,dat op duurzame wijze beantwoord werd aan dit nieuwe gebruik: de weg werd verbreed van 4 meter nuttige breedte tot 4,5 meter; hij werd vernieuwd, verstevigd en verbeterd om aanhoudend verkeer in de beste omstandigheden mogelijk te maken.

Meer weten: De nieuwe weg van Crupet naar Mont-godinne

AGENDA

ACTUALITEIT

VACATURE

FEBELCEM is op zoek naar een raadgevend ingenieur

NUTTIGE LINKEN