Beton in al zijn verscheidenheid

Te Middelkerke

In Middelkerke is de nieuwe marktplaats schitterend modern. De inrichting, samen met de constructie van een grote ondergrondse parking werd toevertrouwd aan het studiebureau Lobelle uit Jabbeke. De ontwerpers wisten hoe ze volledig gebruik konden maken van de verschillende toepassingsmogelijkheden van beton. Het beton, dat alomtegenwoordig is, beantwoordt inderdaad aan de verwachtingen en vult zijn structurele of decoratieve rol goed in.

De metamorfose van de markt vormt de kern van een geheel van grootschalige werken uitgevoerd tussen de centra van Middelkerke en Oostende. Het is een ontwerp van het studiebureau Lobelle. Globaal zijn deze werken gericht op de verbetering van de leefomgeving, ze geven voorrang aan zachte mobiliteit (fietsers en voetgangers) en omvatten tevens de vernieuwing van het rioleringsnetwerk. Voor wat betreft de markt zelf, vervangt de nieuwe inrichting een grote parkeerzone, terwijl de parkeercapaciteit werd vergroot door het aanleggen van een ondergrondse parking met drie niveaus. Deze is onder de markt gebouwd en vanaf het plein toegankelijk. Het studiebureau koos uitdrukkelijk voor het gebruik van beton, omdat dit materaal zowel geschikt is voor de belangrijke infrastructuurwerken als voor het kleinschalige stadsmeubilair.

Meer weten: Beton in al zijn verscheidenheid te Middelkerke

AGENDA

ACTUALITEIT