Pole marexhe, station van herstal (A11)

Architectuur

Het project behelst de reactivering van een stratenblok met de typische parcellering van een arbeiderswijk. De bebouwing was in verval geraakt, de straten oogden smal en somber. Het oude stationsgebouw stond om twee redenen los van de stad: het bevond zich aan de achterzijde van de wijk (aan de overkant van de spoorweg) en lag hoger dan het stedelijk weefsel dat nieuw leven moest worden ingeblazen. De opdrachtgever wenste dat de wijk als een nieuwe stedelijke pool werd opgevat. Het station zou een nieuwe invulling krijgen, er diende een nieuwe publieke ruimte (een plein) te worden gecreëerd, en er moest plaats worden gemaakt voor nieuw in te planten woningen, buurtwinkels en horecazaken. De opdracht bestond bijgevolg uit de uitwerking van een masterplan, de bouw van een station en de realisatie van een reeks aaneengeschakelde publieke ruimtes.

Meer weten: Pole marexhe, station van herstal (A11)

AGENDA

ACTUALITEIT

VACATURE

FEBELCEM is op zoek naar een raadgevend ingenieur