Pakkeboot op het weiland (13)

Architectuur

De bouwheer wenst zijn nieuwe diensten te hergroeperen in één gebouw. Hij vraagt kwaliteit voor de relaties tussen de verschillende gebruikers – een intentie die vertaald is in zowel functionele als ruimtelijke kwaliteit. Het project vormt het eerste en emblematische onderdeel van een ruimere operatie die een las moet vormen op de grens tussen de stedelijke periferie en het omgevend landschap. Het terrein roept vragen op rond een veelheid aan contextuele schaalniveaus: randstad, platteland, landbouw, landschap, snelweg...

Meer weten: Pakkeboot op het weiland (13)

AGENDA

ACTUALITEIT

VACATURE

FEBELCEM is op zoek naar een raadgevend ingenieur