Duurzaam stiller (I7)

Infrastructuur

Beperking van het verkeerslawaai is een alsmaar belangrijker thema geworden in de voorbije decennia. De Europese Unie heeft het algemeen probleem van omgevingslawaai aangepakt in een Europese Richtlijn van 2002, de zogenoemde “Environmental Noise Directive (END)”. De lidstaten kregen de opdracht geluidskaarten op te stellen en acties te ondernemen om de schadelijke effecten van het geluid te voorkomen en te reduceren met de focus op lawaai van drukke autowegen en spoorwegen, in dichtbevolkte gebieden en nabij gevoelige sites zoals ziekenhuizen of scholen.

Meer weten: Duurzaam stiller (I7)

AGENDA

ACTUALITEIT

VACATURE

FEBELCEM is op zoek naar een raadgevend ingenieur