Betonnen geleideconstructies: veilig en duurzaam (I6)

Infrastructuur

Verkeersongevallen zijn de voornaamste oorzaak van dodelijke slachtoffers en hospitalisatie onder de burgers van de Europese Unie beneden 45 jaar. Met 39 000 verkeersslachtoffers in 2008 en een socio-economische kost van 180 miljard euro, blijft verkeersveiligheid een prioritair actiedomein voor de EU. Zoals in de meeste Europese landen is ook in België een dalende trend in het aantal verkeersdoden merkbaar maar de cijfers blijven onaanvaardbaar hoog. De Europese ambitie is om het aantal doden op de weg te halveren in tien jaar (2010-2020). Een van de strategische objectieven is een veiligere weginfrastructuur.

Meer weten: Betonnen geleideconstructies: veilig en duurzaam (I6)

AGENDA

ACTUALITEIT

VACATURE

FEBELCEM is op zoek naar een raadgevend ingenieur