Beton en passiefbouw (A6)

Architectuur

Onze economische activiteiten transformeren de natuurlijke hulpbronnen (ruimte, materie en energie) in diensten aan de maatschappij (territoriale organisatie, materialen, warmte en drijvende kracht). Vandaag worden ze in vraag gesteld: wat verandert er als we de wereld niet langer zien als een eindeloze wereld, maar wel als een wereld met eindige dimensies? Dit geldt vooral voor de bouwsector. Die heeft immers een grote impact in termen van behoefte aan middelen en afvalproductie. De infrastructuren die we bouwen moeten van de beste kwaliteit zijn om de materiaal- en energiestromen te beperken. Duurzaam bouwen definieert wat in de marge extra geïnvesteerd moet worden om beter te functioneren met minder (energie, onderhoud, enz.). De voorwaarden zelf van de investering moeten dus opnieuw bekeken worden: vandaag moeten we ernaar streven steeds minder, beter en anders te consumeren – om meer, beter en anders te kunnen investeren. Het stappenplan inzake energiedoeltreffendheid wordt steeds duidelijker: alles wijst op de noodzaak van energiecriteria die even doeltreffend zijn als die van de passiefstandaard1 .

Meer weten:  Beton en passiefbouw (A6)

AGENDA

ACTUALITEIT

VACATURE

FEBELCEM is op zoek naar een raadgevend ingenieur