Sporten in het bos

Ukkel: “GO!”-basisschool

In Ukkel heeft de “GO!”-basisschool een nieuwe sportzaal laten bouwen voor haar leerlingen. Architectenbureau URA stelde een losstaand gebouw voor dat nauw verbonden is met zijn omgeving die – ondanks de onmiddellijke nabijheid van de stad – opvallend groen is gebleven. Een geheel van betonnen prefab-elementen dient als sokkel voor dit open en optimistisch gebouw.

Wat de conceptie van deze schoolgymzaal aangaat, pakt het Brusselse architectenbureau URA in de eerste plaats uit met een zeer positieve interpretatie van de omgeving waarin die zaal moest worden ingeplant. De school beschikt inderdaad over een perceeltje bos met een licht golvende topografie. De architecten beschouwden dit plantaardige territorium in het hart van de stad als een formidabele troef die absoluut als hefboom gebruikt moest worden. Haaks op de initiële vraag van de bouwheer stelde het architectenbureau voor om het gebouw midden in die vegetatie te laten verrijzen, los van de overige schoolinfrastructuur

Meer weten: Sporten in het bos

AGENDA

ACTUALITEIT

VACATURE

FEBELCEM is op zoek naar een raadgevend ingenieur