Het Dolez-project

Beton en hedendaagse architectuur

Het Dolez-project van B612 Associates, gelegen in Ukkel, is een voorbeeld van een knap staaltje hedendaagse architectuur die optimaal in de groene omgeving geïntegreerd wordt. De twee residentiële gebouwen bieden een evenwichtig, elegant en overtuigend antwoord op de vraag van de projectontwikkelaar.

De architecten over het Dolez-project leggen meteen de nadruk op de geslaagde integratie van natuur, stad en platteland. Het terrein bevindt zich in een vallei tussen de beboste zones : het Avijl-plateau en de Kauwberg, twee belangrijke natuurgebieden van de gemeente Ukkel. Het architectenbureau heeft ook, na een grondige studie van de onmiddellijke omgeving van het project, een bijzondere ruimtelijk potentieel in kaart gebracht, met drie verschillende sites (natuurgebied, stedelijk en landelijk gebied) die op eenzelfde plaats nauw met elkaar verweven worden. Deze elementen lagen aan de basis van het concept, waarbij de algemene methodologie van de architecten geïnspireerd is op een lectuur van de bestaande architecturale, stedelijke en landschappelijke elementen. Zo was de aanwezigheid van visuele doorsteken naar de naburige natuurgebieden, van gebouwen die terugwijken ten opzichte van de rooilijn, en van siertuinen en moestuinen doorslaggevend bij het ontwerp van het project.

Meer weten: Het Dolez-project: beton en hedendaagse architectuur

AGENDA

ACTUALITEIT

VACATURE

FEBELCEM is op zoek naar een raadgevend ingenieur

NUTTIGE LINKEN