Bindend beton

Betonstructuur brengt extra speelruimte en integreert crèche en school

Een opmerkelijke ter plaatse gestorte betonstructuur geeft kinderdagverblijf Nieuw Kinderland in Brussel een sterk gezicht. Tegelijkertijd is de structuur een uniek antwoord van ontwerpteam Burobill en ZAmpone Architecuur op een gebrek aan oppervlakte en buitenspeelruimte voor de crèche. De creatieve ontwerpoplossing bevordert bovendien de sociale uitwisselingen tussen alle gebruikers van het kinderdagverblijf en de naastgelegen school.

In 2011 kocht de Vlaamse Gemeenschapscommissie de Nieuwlandsite in Brussel aan met het doel er een nieuwe brede school te realiseren. Op de terreinen waren bij de aankoop zowel Nederlandstalige als Franstalige scholen aanwezig. Daarnaast wilden verschillende verenigingen die op een of andere manier rond het kind werken zich op de site vestigen: Baboes, Opvoeden in Brussel, Deeltijds kunstonderwijs (DKO), de muziekacademie Brussel en het kinderdagverblijf Sint-Lutgardis. De uitbater van kinderdagverblijf Nieuw Kinderland kreeg een plaats op de tweede verdieping in de oksel van twee bestaande gebouwen toegewezen. Om het beoogde programma voor 68 kinderen te realiseren klopte de vzw Kinderopvang Sint-Lutgardis aan bij Burobill en ZAmpone Architectuur.

Meer weten: Bindend beton

AGENDA

ACTUALITEIT

VACATURE

FEBELCEM is op zoek naar een raadgevend ingenieur

NUTTIGE LINKEN