Lexicon

Van FEBELCEM

Benor
Merk dat bewijst dat het product aan de Belgische normen voldoet. Dit merk is eigendom van het Belgisch Instituut voor Normalisatie en wordt beheerd door onafhankelijke certificatieorganismen.

Beton
Homogeen mengsel van water, granulaten en cement. Onder inwerking van het laatste bestanddeel komt er een verharding tot stand die zich uitstekend leent voor heel wat technische of decoratieve toepassingen.

Cement
Is een zeer fijn mineraal poeder dat als hydraulisch bindmiddel fungeert.

  • Een bindmiddel, omdat het samen met water een pasta vormt die diverse granulaten doet samenklitten tot mortel, beton...
  • Een hydraulisch bindmiddel, omdat het in aanwezigheid van water reageert en verhardt en dit even goed aan de lucht, als gevolg van de luchtvochtigheid, als door water

Klinker
Wordt verkregen door het verhitten - tenminste tot gedeeltelijke versmelting - van een nauwkeurig omschreven mengsel van grondstoffen (in de vorm van een poeder, een pasta of een suspensie) die kalk, siliciumdioxide, aluminiumtrioxide bevat.

Sintering
(vorming van klinker) Het fijngemalen en homogeen poeder of deeg zal in de oven gedeeltelijk smelten bij een temperatuur van 1450°C. De sintering gebeurt steeds in de omgeving van de vuurhaard in de draaioven. Deze licht hellende en langzaam om zijn as draaiende metalen cilinder is vanbinnen bekleed met vuurvaste stenen.

Grondstoffenmengsel
Fijngemalen en vermengde harde of zachte kalksteen en andere kiezelzuur- en aluminiumhoudende gesteenten zoals leisteen, klei, …worden in poedervorm (droog procédé) of als deeg (nat procédé) in de cementoven gevoerd.

Decarbonatatie
In de cementoven gebeurt geleidelijk de decarbonatatie en calcinering; vrijmaken van koolzuuranhydride en extractie van alkali tussen 800 en 1.100°C.

Emissies
Uitstoot van deeltjes, van gasachtige of vloeibare substanties in de lucht, het water of de bodem.

Gips
Sedimentair gesteente bestaande uit calciumsulfaat, dat tijdens de vermaling aan de klinker wordt toegevoegd om de binding van het toekomstige cement te regelen.

Hydraulisch
Eigenschap van een bindmiddel waardoor het verhardt in contact met water, of met het in de lucht aanwezige vocht.

Immissies
Neerslag op de bodem van vaste, vloeibare of gasachtige substanties.

Slakken
Hoogovenslakken bestaande uit silicaten, die aan de klinker worden toegevoegd om hoogovencement te verkrijgen.

Mortel
Homogeen mengsel van water, zand en cement. Mortel wordt gebruikt in metselwerk, bepleistering en dekvloeren.

Puzzolaan
Grondstof van natuurlijke (vulkanische) of kunstmatige oorsprong (vliegas van elektrische centrales op steenkool) die de eigenschap heeft om kalk te binden in aanwezigheid van water.

AGENDA

ACTUALITEIT

CDC 10