Catalogus texturen

Vloeren & muren

Uitgewassen beton (vloeren)

Benaming

Uitgewassen beton

Technische beschrijving

Vooraleer het beton verhardt, wordt op het oppervlak een bindingsvertrager aangebracht. Het product wordt ofwel vóór het storten van het beton op de bekistingswand aangebracht, ofwel op het pas aangelegde oppervlak verstoven. Het vertraagt de verharding van het beton. Het niet verharde oppervlaktelaagje wordt verwijderd door een waterstraal, gevolgd door borstelen.

Courant gebruik

Buitenverhardingen (wegennet, terras, oprit) en prefab gevelelementen.

Tinten

De tinten van uitgewassen beton omvatten verschillende natuurlijke kleuren die het gevolg zijn van de keuze van granulaten (afmeting, oorsprong, kleur), maar ook van de gietvorm (zand, cement) en de inwerkingsdiepte van de bindingsvertrager. De combinatie van al deze factoren laat een groot aantal oplossingen toe.

Opmerkingen

Uitgewassen beton is een natuurlijke verharding die in zeer weinig tijd en voor een relatief lage kostprijs realiseerbaar is.

AGENDA

ACTUALITEIT

VACATURE

FEBELCEM is op zoek naar een raadgevend ingenieur