Documentatiecentrum

Omwille van een algemene reorganisatie van de collectie – meer bepaald om reden van de volledige digitalisering van de beschikbare werken en tijdschriften – is het FEBELCEM-documentatiecentrum niet meer toegankelijk zijn voor het publiek. Voor alle vragen in dit verband verwijzen wij u graag door naar mijnheer Jean-François Denoël, op het nummer 02 645 52 27

Betonic@ of beton online

Alle kennis over beton online consulteerbaar ? Dit is het doel dat verschillende leden uit de betonsector zich gesteld hebben. Een stoutmoedig project dat er in bestaat om een uitgebreid informatie- en documentatiecentrum te creëren voor de professional en de toekomstige professional uit de bouwwereld.

Dit initiatief werd genomen door infobeton.be, FEBELCEM, het WTCB en de BBG en omvat het verzamelen en digitaliseren van elk document uit de verschillende documentatiecentra (FEBELCEM en het WTCB) om zo een echte digitale bibliotheek over beton te creëren. Dit moet zorgen voor een intense verspreiding van informatie tussen de verschillende protagonisten zoals de producenten van materialen, de betoncentrales, de aannemers, de fabrikanten van prefabelementen, …

Er is dus begonnen aan een belangrijk taak, aangezien het hier de bedoeling is om de verschillende documenten, artikels, tijdschriften, foto’s, … om te zetten in een digitale versie waar de architecten, ingenieurs, architectuur- en industrieel designstudenten direct bij gebaat zijn.

Daarenboven ontwikkelen de partners digitale hulpmiddelen (bijvoorbeeld didactische video’s) die onmisbaar zijn voor de vorming van het doelpubliek. Het doel van Betonica is om een meerwaarde te bieden op het vlak van de verspreiding van informatie, promotie, innovatie en om vormingsinitiatieven via het internet te ontwikkelen.

Eind 2012 zullen de eerste diensten toegankelijk zijn voor het doelpubliek, tot zelfs op Europees niveau (naast België ook Duitsland, Nederland). Andere initiatieven die gepland zijn, zijn het online zetten van eigen publicaties en het onwtikkelen van vorming. Uiteindelijk wordt er verwacht dat alles in de loop van 2013 digitaal beschikbaar zal zijn.

EFRO Vlaanderen ondersteunt dit project, alsook de Vlaamse regering die de co-financiering via het Hermes-fonds voor zich neemt.

http://www.betonica.be/?index.cfm?&lang=nl

De publicaties van FEBELCEM zijn gratis te verkrijgen.

Om het u gemakkelijk te maken, kan u voortaan een groot aantal publicaties van Febelcem rechtstreeks van onze site downloaden. Sommige van deze publicaties bevatten heel veel informatie zoals teksten, foto’s en schema’s die veel tijd in beslag nemen om te downloaden. Wij danken u bij voorbaat voor uw begrip.

(Een praktische tip voor het downloaden : u kunt op PDF files klikken met de rechtermuisknop en ze saven op uw harde schijf. Zodoende kunt u rustig doorwerken op uw computer terwijl het downloaden doorgaat).

 

ACTUALITEIT

Concrete Design Competition

Herinneringen...

Lees meer

« SAVE THE DATE »

7e West-Vlaamse Contactdag – 29 november 2018 – Zwin, Knokke

Lees meer

Pôle Marexhe

Station van Herstal, een gebouw in rood zichtbeton in het hart van de stad

Lees meer