Onze opdracht

Een opdracht van vertegenwoordiger

Zoals elke professionele organisatie behartigt FEBELCEM de belangen van haar sector. FEBELCEM vertegenwoordigt ook haar leden bij de patronale organisaties, zowel op nationaal vlak bij het Verbond der Belgische Ondernemingen (VBO) als op regionaal niveau bij het VOKA-Vlaams Economisch Verbond (VEV), het Brussels Entreprises Commerce and Industry (Beci) en bij l’Union Wallonne des Entreprises (UWE).

Op internationaal niveau neemt FEBELCEM actief deel aan de werkzaamheden van CEMBUREAU, de Europese federatie van de cementnijverheid.

Een opdracht als woordvoerder

Om de sector meer bekendheid te geven bij de media, het grote publiek en de economische actoren heeft FEBELCEM een communicatiecampagne op touw gezet over cement en de productie ervan (zie infobeton.be).

FEBELCEM publiceert onder andere een jaarverslag waarin de economische evolutie van de cementsector in het afgelopen jaar weergegeven wordt. Het beschrijft de cementmarkt en haar vooruitzichten, schetst de investeringen van de Belgische cementnijverheid en geeft een overzicht van de activiteiten van de Federatie.

Een opdracht als promotor van het cementgebruik

Sinds zijn ontwikkeling stimuleert cement de creativiteit van de gebruiker. De toepassingsdomeinen worden voortdurend verruimd door onderzoek. De materialen op basis van cement zijn duurzaam, economisch, esthetisch en betrouwbaar. Ze zijn tevens milieuvriendelijk, en dit gedurende heel het traject van de productie tot de uiteindelijke recyclage.

Omdat de cementtechnologie voortdurend evolueert, heeft FEBELCEM de essentiële taak de cementgebruikers te assisteren, te informeren en te vormen. Daartoe stelt de federatie een multidisciplinaire ploeg tewerk van ingenieurs, technici en onderzoekers gespecialiseerd in de verschillende segmenten van de bouwmarkt: wegen, openbare werken, gebouwen...

FEBELCEM heeft nauwe contacten met federaties die de verbruikers van het cement vertegenwoordigen zoals het Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf (WTCB), het Onderzoekscentrum voor de Wegenbouw (OCW), de Federatie van de betonindustrie (FEBE), de Federatie voor stortklaar beton (FedBETON) en de Professionele vereniging van vezelcementproducenten.

AGENDA

ACTUALITEIT

Jaarverslag 2021

Het nieuwe jaarverslag van de Belgische Cementnijverheid is gepubliceerd!

Lees meer

Hoge bestendigheid

Het nieuwe "Factsheet" van FEBELCEM is verschenen

Lees meer

Lecture Xaveer De Geyter

Some photographic souvenirs

Lees meer