De sector in cijfers

Economische gegevens

Geschatte omzet488,8 Mio Euro
Leveringen in België4.899.923 t
Export1.873.000 t
Totaal jaarlijkse leveringen6.610.123 t
Jaarlijks cementverbruik per inwoner in België576 kg/inw.
Rechtstreekse werkgelegenheid in de cementverwerkende industrieën978 pers.
Rechtstreekse werkgelegenheid in de industrieën die in verband staan met cement.

ong. 10.000 pers.

Investeringen 201945,2 Mio Euro

ACTUALITEIT

Een betonwandeling door Leuven

Stad en Architectuur ontwikkelde (met FEBELCEM) een wandelkaart met een selectie projecten waarbij beton een hoofdrol speelt.