De sector in cijfers

Economische gegevens

Geschatte omzet512,2 Mio Euro
Leveringen in België4.798.114 t
Export1.919.000 t
Totaal jaarlijkse leveringen6.717.477 t
Jaarlijks cementverbruik per inwoner in België565 kg/inw.
Rechtstreekse werkgelegenheid in de cementverwerkende industrieën952 pers.
Rechtstreekse werkgelegenheid in de industrieën die in verband staan met cement.

ong. 10.000 pers.

Investeringen 201945,2 Mio Euro

AGENDA

ACTUALITEIT

Innovation for Carbon neutrality