Teksten voor lastenboeken

Verhardingen in gekleurd uitgewassen beton

Voorbeeld van bestekstekst

  • GekleurdUitgewassen_Bestekstekst_Voorbeeld.doc45 KB

    1a. Voorliggend document omvat aanvullende en/of wijzigende bepalingen aan hoofdstuk VI.1 van het Standaardbestek 250 voor de Wegenbouw versie 2.2, uitgegeven door het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap.

  • BetonColoreLave_CCT_Qualiroutes.doc50 KB

    1b. Le présent document comprend des dispositions complémentaires et/ou modificatives au chapitre F.1 du cahier des charges-type 2011 relatif à la construction de routes, édité par Bruxelles-Mobilité –AED.

  • BetonColoreLave_CCT_2011_Bxl-Cap.doc51 KB

    1c. Le présent document comprend des dispositions complémentaires et/ou modificatives au chapitre F.1 du cahier des charges-type 2011 relatif à la construction de routes, édité par Bruxelles-Mobilité –AED.

Voorschrijven van beton

Voorschrijven van beton volgens de normen NBN EN206-1:2001 & NBN B 15-001:2004

ACTUALITEIT

« SAVE THE DATE »

7e West-Vlaamse Contactdag – 29 november 2018 – Zwin, Knokke

Lees meer

Persbericht

De Belgische cementindustrie verheugt zich over het huidige elan van de bouwsector

Lees meer

Pôle Marexhe

Station van Herstal, een gebouw in rood zichtbeton in het hart van de stad

Lees meer