Cement in het dagelijkse leven

Beton is een materiaal dat de creativiteit van de ontwerpers aanmoedigt. Het is een degelijk product, bestand tegen de tijd, mechanische belastingen en vuur. Beton is makkelijk te verwerken en vergt geen enkel onderhoud. Het is tevens een mooi materiaal, dat uiting geeft aan de creativiteit van elke generatie.

[ video ]

Cement, partner van de architectuur

Met beton kan de architect allerlei projecten realiseren die niet alleen mooi zijn, maar ook erg doeltreffend.
Zo kan hij beantwoorden aan de vele technische en economische uitdagingen waar hij mee geconfronteerd wordt.

Beton is niet alleen sterk en betrouwbaar, het wordt ook steeds decoratiever en steeds vaker gebruikt als siermateriaal. Betonnen bouwelementen worden ter plaatse gestort of in de fabriek vervaardigd en afgewerkt op de bouwplaats geleverd. Ze kunnen eindeloos veel vormen, kleuren en reliëfs aannemen.

[ video ]

Cement, partner van ons welzijn

Openbare ruimten, voetpaden, rijwegen, rotondes en gekleurde straatstenen hebben heel wat te danken aan cement en beton.

Met cement als bondgenoot slagen de stedenbouwkundigen erin het respect voor het historisch karakter van de steden te verenigen met de mobiliteit van onze hedendaagse maatschappij en dit volledig in harmonie met de handel en de levenskwaliteit van de inwoners.

[ video ]

Cement, partner van de communicatie

Nog sterker is de bijdrage van cement aan de grote infrastructuur- en verbindingswerken. Op het gebied van burgerlijke bouwkunde is beton het ideale materiaal om alle bouwvormen te verkrijgen die de levenskwaliteit moeten beschermen of verbeteren.

Met zijn vele voordelen is cement niet meer weg te denken uit de levenswijze van vandaag. Dankzij cement konden noodzakelijke verbindingswegen worden geopend. Overal ter wereld wordt het gebruikt voor de bouw van wegen, spoorwegen, tunnels, bruggen en luchthavens.

Cement en beton verzekeren ook de ontwikkeling van het platteland. Zij halen moeilijk bereikbare streken uit hun isolement en bevorderen de mobiliteit.

[ video ]

Cement, partner van het milieu

Geluidsarme wegdekken en geluidsmuren in beton verzekeren de rust van wie langs een grote verkeersader woont. Hydraulische bouwwerken, dammen, sluizen, gestabiliseerde oevers en opvangputten tomen het hoogtij in en verhogen de veiligheid nabij de waterwegen. In de kerncentrales werpt beton zich op als een barrière tegen bestraling.

Op het industrieterrein beschermen betonvloeren de grond tegen de inwerking van vervuilende stoffen. Ook in de landbouw zijn de toepassingen van beton legio, denken we maar aan stallen, stalvloeren, roostervloeren, mestopslag… Waterdicht beton is niet meer weg te denken uit de waterdistributie, de behandeling van afvalwater en de zuiveringsstations.

Zowel tijdens hun productie als bij hun toepassing zijn cement en beton milieuvriendelijk. Bovendien is beton een recycleerbaar materiaal dat opnieuw vermalen wordt en een tweede toepassing krijgt in oa. wegfunderingen en ophogingswerken.

Maar al wordt cement meer en meer aangewend voor hoogtechnologische bouwwerken, toch blijft het op de globale bouwmarkt het meest aangewezen product voor heel wat dagelijkse toepassingen. Het feit dat het al een lange geschiedenis achter de rug heeft, is hiervan het overtuigende bewijs.

[ vidéo ] [ Milieu]