Febelcem / Milieu / Investeringen

In 2013 hebben de leden van FEBELCEM ongeveer 28,5 miljoen euro genvesteerd.

Dit hoge bedrag wijst enerzijds op het kapitaalintensieve karakter van de cementproductie en anderzijds onderstreept het de wil van de Belgische Cementindustrie om haar positie als topsector in Europa te verstevigen.

Deze inspanning van de cementindustrie ligt in de lijn van een strategie die is gericht op een duurzame ontwikkeling op lange termijn, zoals ook blijkt uit het volume van de investeringen bestemd voor de bescherming van het milieu.
De investeringen die betrekking hebben op het leefmilieu bestaan in hoofdzaak uit de aankoop van nieuwe filters voor de zuivering van uitstootgassen en nieuwe stofafzuiginstallaties in de zones waar grondstoffen en brandstoffen worden bereid. Het is evident dat de verbetering van het materieel, van de ontginningstechnieken en van de productopslag eveneens bijdraagt tot de bescherming van het milieu. Bovendien zorgen de investeringen die nodig zijn voor het gebruik van vervangingsbrandstoffen ervoor dat bespaard kan worden op natuurlijke grondstoffen en dat de luchtverontreiniging kan worden teruggeschroefd.

FEBELCEM Infos

PLE MAREXHE, STATION VAN HERSTAL
Een gebouw in rood zichtbeton in het hart van de stad...
Meer
RURAAL BETON
Een woning in ter plaatse gestort beton: architectuur, bouwproces, zichtbeton...
Meer
BLIK OP BETON N24
Beton als antwoord op een gebrek aan oppervlakte en buitenspeelruimte voor een crche.
Meer
VACATURE
FEBELCEM wenst over te gaan tot de aanwerving van een RAADGEVEND INGENIEUR-ARCHITECT (v/m)
Meer
BLIK OP BETON N23
Betonnen sculptuur met speels karakter... Hoogwaardige prefab betonpanelen als huid voor gezinswoning
Meer