Febelcem / Febelcem en haar leden / Onze partners

Via het VBO (Verbond der Belgische Ondernemingen) en de UWE (Union Wallonne des Entreprises), onderhoudt FEBELCEM een voortdurend contact met de federale en gewestelijke overheden.
FEBELCEM neemt actief deel aan de werkzaamheden van de Europese Cementvereniging (CEMBUREAU) en andere Belgische instanties die met het beroep te maken hebben. Zo zetelt ze in het secretariaat van instanties als de Groepering van Belgische Bouwmaterialenproducenten (BMP) en de Belgische Betongroepering (BBG).

1.Vertegenwoordiging

ciment et constructionVia het VBO (Verbond der Belgische Ondernemingen) en de UWE (Union Wallonne des Entreprises), onderhoudt FEBELCEM een voortdurend contact met de federale en gewestelijke overheden.
FEBELCEM neemt actief deel aan de werkzaamheden van de Europese Cementvereniging (CEMBUREAU) en andere Belgische instanties die met het beroep te maken hebben. Zo zetelt ze in het secretariaat van instanties als de Groepering van Belgische Bouwmaterialenproducenten (BMP) en de Belgische Betongroepering (BBG).

FEBELCEM, lid van de UWE

ciment et constructionDe "Union Wallonne des Entreprises" (UWE) telt nagenoeg 6000 aangesloten ondernemingen. Zij stelt zich ten dienste van alle sectoren. De UWE, een ware link tussen de politieke, economische en sociale instanties, is actief binnen alle domeinen die de goede werking van de ondernemingen kunnen benvloeden. Zij bestudeert problemen en situaties en doet concrete voorstellen inzake economie, infrastructuur, transport, energie, lokale en regionale fiscaliteit, tewerkstelling, opleiding, leefmilieu, wetenschappelijk onderzoek en ontwikkeling, buitenlandse handel, toerisme,...

FEBELCEM, lid van het VBO

Het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) is d werkgeversorganisatie vbobij uitstek die representatief is voor de Belgische bedrijfswereld. Het VBO verdedigt de belangen van bedrijven op economisch, sociaal, fiscaal en juridisch vlak. Via een 50-tal federaties vertegenwoordigt het Verbond zo'n 33.000 Belgische bedrijven (waarvan 26.000 kmo's). Deze bedrijven komen uit verschillende sectoren, van industrie tot diensten.

[ Top ]

2.Aanverwante vereniging

De Belgische Bouwmaterialenproducenten (BMP)

Deze zijn verenigd in de vzw Belgische Bouwmaterialenproducenten (BMP). Zij zijn n van de leidende krachten van de Belgische economie met een zakencijfer van ongeveer 11 miljard euro.

De BMP verenigt 10 federaties vertegenwoordigen de volgende sectoren: prefab beton, keramiek, plastiek, cement, gips, vezelcement, mijnbouw, baksteen, glas en minerale wol.

Via zijn leden stelt BMP 30.000 mensen tewerk.

[ Top ]

3. Infobeton.be

Hacht zusterfederaties met een gemeenschappelijke passie, het beton, hebben de handen in mekaar geslagen binnen een permanent forum voor ontmoeting en overleg, met name Infobeton.be.

Infobeton.be is een belangrijke partner en vertegenwoordigt momenteel 500 ondernemingen, 15.000 banen en een globale jaaromzet van meer dan 3 miljard euro. Infobeton.be groepeert de volgende federaties:

 • FIPAH
  (federatie van invoerders en producenten van hulpstoffen en additieven voor vloeispecie, mortels en cementbeton), 

ciment et construction 

 • FedBeton 
  (federatie voor stortklaar beton), 

 

 • FEBE
  (federatie van de betonindustrie),

ciment et construction 

 • Febelcem
  (federatie van de belgische cementnijverheid)

ciment et construction

 • Imporgrasa
  (vereniging des grind- en zandinvoerders) 

 

 • Fediex
  (Verbond van ontginningsbedrijven in Belgi)

 • Zeegra
  (Invoerders en producenten van gebaggerde zeegranulaten) 

 

 

 

Hoofddoelstelling van die toenadering is de promotie van beton en zijn bestanddelen, via de ontwikkeling van tal van synergien met het oog op een verbeterde kwaliteit van de dienstverlening aan de leden, aan het grote publiek en aan de gebruikers van hun producten, waarbij men ernaar streeft de kosten te optimaliseren terwijl elk lid zijn eigen identiteit behoudt.

De verschillende samenwerkingsgebieden zijn in het bijzonder :

 • De realisatie van marktstudies en werkzaamheden die een beter inzicht geven in de behoeften van de gebruikers ;
 • Het gemeenschappelijk beheer van documentaire middelen, technische en weetenschappelijke gegevens en de uitwerking van technische en promotionele documenten ;
 • Informatie en opleiding met betrekking tot de kennis van beton, het ontwerp en de realisatie van producten en bouwwerken in beton ;
 • Het opstellen, de medewerking aan het opstellen of de studie van documenten van gemeenschappelijk belang, zoals normen, technische documenten, gewestelijke, nationale, europese of internationale reglementen ;
 • De vertegenwoordiging bij andere organismen ;
 • De organisatie van beurzen, studiedagen, seminaries, congressen, wedstrijden.

Infobeton.be heeft natuurlijk ook een adres en een telefoonummer : Vorstlaan 68, 1170 Brussel 02.645.52.11 (vragen naar ir. A. Jasienski).
Meer informatie over infobeton.be en de betonproducten vindt u op "Beton. Sterk, esthetisch, duurzaam..."

Dmarre le tlchargement d'un fichier


[ Top ]

4. EUPAVE

EUPAVE, de European Concrete Paving Association, is een organisatie die mede door de stuwkracht van BRITPAVE en FEBELCEM tot stand is gekomen. De Belgische editie van het 10e Internationaal Betonwegensymposium dat in 2006 in Brussel gehouden werd, was een enorm succes met meer dan 600 mensen vertegenwoordigd uit 49 landen. De actieve deelname en het enthousiasme van deze internationale delegaties toonde aan dat er nog heel veel interesse en potentieel is voor betonwegen in Europa.

De doelstellingen van EUPAVE omvatten de studie en de promotie van alle aspecten en toepassingen van cement en beton in het domein van de transportinfrastructuur. Onder de ruime waaier van mogelijke toepassingen vinden we de autosnelwegen, hoofd- en secundaire wegen, stedelijke verhardingen, bestratingen, tram- en busbanen, vliegvelden, haventerreinen, industrieverhardingen, recycling, grondstabilisaties, veiligheidsstootbanden, ...

EUPAVE telt ongeveer een 20-tal stichtende leden uit Belgi, Groot-Brittanni, Nederland, Duitsland, Spanje, Itali en Zwitserland.

Begin 2010 traden twee nieuwe leden toe tot EUPAVE: CEMEX Poland en GOMACO International Ltd (UK/USA).

Verdere informatie vindt u op de website www.eupave.eu.

Contactinformatie:
EUPAVE De Heer L. Rens
Vorstlaan 68 - 1170 Brussels
Belgium
T.: +32 (0)2 790 42 06
F: +32 (0)2 640 06 70
info(at)eupave.eu

[ Top ]

 

5. BENOR, vertrouwen in kwaliteit

Voor uw openbare en privprojecten is het BENOR-merk sinds 40 jaar uw belangrijkste kwaliteitsgarantie voor de gebruikte bouwmaterialen. Uw bouwproject verdient een integraal kwaliteitsbeheer, van grondstof tot afgewerkt product. Eis dus dat de bouwproducten die u voor uw project gebruikt gecertificeerd zijn en dring erop aan dat ze over het BENOR-merk beschikken.

 

Verdere informatie vindt u op de website www.benor.be

FEBELCEM Infos

PLE MAREXHE, STATION VAN HERSTAL
Een gebouw in rood zichtbeton in het hart van de stad...
Meer
RURAAL BETON
Een woning in ter plaatse gestort beton: architectuur, bouwproces, zichtbeton...
Meer
BLIK OP BETON N24
Beton als antwoord op een gebrek aan oppervlakte en buitenspeelruimte voor een crche.
Meer
VACATURE
FEBELCEM wenst over te gaan tot de aanwerving van een RAADGEVEND INGENIEUR-ARCHITECT (v/m)
Meer
BLIK OP BETON N23
Betonnen sculptuur met speels karakter... Hoogwaardige prefab betonpanelen als huid voor gezinswoning
Meer