Febelcem / Febelcem en haar leden / Onze opdracht

Een opdracht van vertegenwoordiger

Zoals elke professionele organisatie behartigt FEBELCEM de belangen van haar sector. FEBELCEM vertegenwoordigt ook haar leden bij de patronale organisaties, zowel op nationaal vlak bij het Verbond der Belgische Ondernemingen (VBO) als op regionaal niveau bij het VOKA-Vlaams Economisch Verbond (VEV), het Brussels Entreprises Commerce and Industry (Beci) en bij lUnion Wallonne des Entreprises (UWE).

Op internationaal niveau neemt FEBELCEM actief deel aan de werkzaamheden van CEMBUREAU, de Europese federatie van de cementnijverheid.

[ Top ]

 

 Een opdracht als woordvoerder

Om de sector meer bekendheid te geven bij de media, het grote publiek en de economische actoren heeft FEBELCEM een communicatiecampagne op touw gezet over cement en de productie ervan (zie infobeton.be).

FEBELCEM publiceert onder andere een jaarverslag waarin de economische evolutie van de cementsector in het afgelopen jaar weergegeven wordt. Het beschrijft de cementmarkt en haar vooruitzichten, schetst de investeringen van de Belgische cementnijverheid en geeft een overzicht van de activiteiten van de Federatie.

[ Top ]

 

Een opdracht als promotor van het cementgebruik

Sinds zijn ontwikkeling stimuleert cement de creativiteit van de gebruiker. De toepassingsdomeinen worden voortdurend verruimd door onderzoek. De materialen op basis van cement zijn duurzaam, economisch, esthetisch en betrouwbaar. Ze zijn tevens milieuvriendelijk, en dit gedurende heel het traject van de productie tot de uiteindelijke recyclage.

Omdat de cementtechnologie voortdurend evolueert, heeft FEBELCEM de essentile taak de cementgebruikers te assisteren, te informeren en te vormen. Daartoe stelt de federatie een multidisciplinaire ploeg tewerk van ingenieurs, technici en onderzoekers gespecialiseerd in de verschillende segmenten van de bouwmarkt: wegen, openbare werken, gebouwen...

FEBELCEM heeft nauwe contacten met federaties die de verbruikers van het cement vertegenwoordigen zoals het Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf (WTCB), het Onderzoekscentrum voor de Wegenbouw (OCW), de Federatie van de betonindustrie (FEBE), de Federatie voor stortklaar beton (FedBETON) en de Professionele vereniging van vezelcementproducenten.

[ Top ]

 

FEBELCEM Infos

BLIK OP BETON N24
Beton als antwoord op een gebrek aan oppervlakte en buitenspeelruimte voor een crche.
Meer
VACATURE
FEBELCEM wenst over te gaan tot de aanwerving van een RAADGEVEND INGENIEUR-ARCHITECT (v/m)
Meer
BLIK OP BETON N23
Betonnen sculptuur met speels karakter... Hoogwaardige prefab betonpanelen als huid voor gezinswoning
Meer
CONCRETE DESIGN COMPETITION 2018
An international competition for students in architecture, design en engineering, organised by FEBELCEM.
Meer
KUNSTENAARSBLIK OP BETON N3
De "Kapel van het Niets" is een toevluchtsoord opgetrokken in beton...
Meer