Febelcem / Febelcem en haar leden / Onze diensten

1.Technische informatie verstrekken aan de gebruikers van cement en beton

FEBELCEM geeft zijn eigen publicaties uit en werkt mee aan andere publicaties en tijdschriften uit de bouwsector. Het "ABC van cement en beton" is ht referentieboek over cement en zijn toepassingen.

Het "Dossier cement & beton" met zijn periodieke bulletins, omschrijft specifieke toepassingen van het beton voor de wegen, de burgerlijke bouwkunde en de gebouwen. De "technische fiches" zijn bestemd voor gebruik op de werf. Zij geven op een beknopte wijze de belangrijkste richtlijnen voor een optimaal gebruik van cement en cementgebonden materialen. De doe-het-zelver kan bij FEBELCEM ook een doseerschijf krijgen om de juiste samenstelling van beton te berekenen.

Seminaries en studiedagen

FEBELCEM organiseert ook studiedagen en cursussen die de informatie van de ontwerpers, aannemers en bouwheren vervolledigen.

[ Top ]


2.Technische assistentie

Een van de redenen voor het aanhoudend hoge niveau van cementverbruik in Belgi is waarschijnlijk de nauwe samenwerking tussen de sector en zijn klanten, waarin de raadgevende ingenieurs van FEBELCEM een sleutelrol spelen. Zij vormen de spil tussen de producenten, de onderzoekers en de uiteindelijke verbruikers. Door hun specialisatie in de verschillende marktsegmenten (wegen, infrastructuur, gebouw) kunnen zij de projecten vanaf hun ontwerp tot hun realisatie volgen. Met de steun van FEBELCEM genieten de gebruikers rechtstreeks van de laatste technische ontwikkelingen.[ Top ]


3.Toegepast onderzoek

Voor de onderzoeken rekent FEBELCEM op de steun van het Nationaal Centrum voor Wetenschappelijk en Technisch Onderzoek der Cementnijverheid (OCCN), dat nauw samenwerkt met de belangrijkste Belgische universiteiten en onderzoekscentra van de bouwsector.

Onderzoeken inzake de fysische en mechanische eigenschappen van cement

2 voorbeelden van onderzoeken die onder impuls van FEBELCEM werden uitgevoerd:

Om het steeds groeiend verkeer op onze wegen zo weinig mogelijk te belasten gedurende de werken, moeten de renovatie- en herstellingswerken sneller gebeuren. De laboratoria van het OCCN bestuderen bijzondere betonformules met snelle verharding.Het hergebruik van oud betonmateriaal is ook prioritair geworden om het verbruik van natuurlijke grondstoffen en energie te beperken. Het OCCN onderzoekt recyclagemogelijkheden van betonpuin, voornamelijk in de wegenbouw.

ciment et constructionOnderzoeken inzake de fysische en chemische eigenschappen van cement

Het fysico-chemisch laboratorium van het OCCN bestudeert onder andere de duurzaamheid van het beton, zijn verouderingsgedrag en de interactie tussen zijn componenten.

Onderzoeken met universiteiten en andere onderzoekscentra

FEBELCEM heeft onderzoekscontracten ondertekend met betrekking tot dimensionering van industrile verhardingen, buizen en prefabstructuren.

 

[ Top ]

FEBELCEM Infos

BLIK OP BETON N24
Beton als antwoord op een gebrek aan oppervlakte en buitenspeelruimte voor een crche.
Meer
VACATURE
FEBELCEM wenst over te gaan tot de aanwerving van een RAADGEVEND INGENIEUR-ARCHITECT (v/m)
Meer
BLIK OP BETON N23
Betonnen sculptuur met speels karakter... Hoogwaardige prefab betonpanelen als huid voor gezinswoning
Meer
CONCRETE DESIGN COMPETITION 2018
An international competition for students in architecture, design en engineering, organised by FEBELCEM.
Meer
KUNSTENAARSBLIK OP BETON N3
De "Kapel van het Niets" is een toevluchtsoord opgetrokken in beton...
Meer