Febelcem / Economische gegevens / Sectorpresentatie

1.Productie

Sinds het begin van de jaren '90 bedraagt de cementproductie in Belgi ca. 6 miljoen ton per jaar, voor een totale theoretische capaciteit van 10 miljoen ton voor de drie Belgische producenten samen.

Ongeveer 60 % wordt geproduceerd langs droog procd, 40 % langs nat procd. De productie wordt gehaald uit portlandcement (46%) en hoogovencement (54%).

[ Top ]

 

2. Verbruik

De Belgische bouwmarkt verbruikt jaarlijks zo wat 6,5 miljoen ton cement, waarvan ongeveer 75% Belgische cement. Het jaarlijks nationaal verbruik bedraagt 569 kg cement per inwoner (cijfers 2015), waarmee ons land aan het hoofd staat in vergelijking met de buurlanden.

 

 

[ Top ]

3.Leveringen

De leveringen van grijs cement in 2015 door onze leden bedragen in totaal 6.275.215 ton. Dat is een daling met 1,4% (of 88.439 ton) in vergelijking met het niveau van 2014.

Jaarlijks worden tussen 1,5 en 2 miljoen ton uitgevoerd, voornamelijk naar grenslanden zoals Nederland, Duitsland en Frankrijk.

[ Top ]

4.Lokalisering

De geografische situering van de Belgische cementindustrie is het gevolg van de geologische structuur van het land. Daarom zijn de cementfabrieken geconcentreerd in Walloni, dichtbij de ontginningszones van de grondstoffen.

De drie cementgroepen die in Belgi actief zijn hebben hun bedrijfszetels in de buurt van Doornik, Bergen en Luik, waar rijke kalkgroeves de bevoorrading verzekeren van de grondstoffen die nodig zijn voor de klinkerfabricage.

[ Top ]

 

5. Werkgelegenheid

De werknemers van de cementindustrie hebben over het algemeen een hoog opleidingsniveau. Geologen, mijn-, scheikundig-, industrieel-, handels-, elektronisch- en werktuigkundig- ingenieurs zijn slechts enkelen van de universitairen die in de cementsector voldoende carriremogelijkheden vinden. In de bedrijven werkt heel wat hooggekwalificeerd bediendepersoneel, die evenals de gespecialiseerde arbeiders dankzij specifieke opleidingsprogramma's op de hoogte blijven van de meest recente technieken.

Op dit ogenblik bieden de drie Belgische cementgroepen voor de vervaardiging en de distributie van het cement werk aan 1.088 personen. Als men er echter ook de aanverwante sectoren van stortklaar beton en geprefabriceerd beton bij betrekt, heeft de cement- en betonindustrie in Belgi een personeelsbestand van 15.000 personen, de indirecte werkgelegenheid (onderaanneming, transport, ...) niet inbegrepen.

De sociale partners beschouwen de cementsector terecht als een referentiesector op het gebied van paritaire relaties. De sector kent geen conflicten noch werkonderbrekingen en wordt dikwijls als voorbeeld aangehaald voor de sociale vrede.

 
[ Top ]

6.Investeringen

De cementindustrie is een kapitaalintensieve sector. De installaties van een moderne cementfabriek kosten miljarden euros. Daarom tekent zich meer en meer de tendens af om zich te concentreren in steeds grotere eenheden om de productiecapaciteit te verhogen en met succes het hoofd te kunnen bieden aan de enorme investeringen die nodig zijn voor de ontginning, de productie en de bescherming van het milieu.

De omvang van deze investeringen (26 miljoen voor 2015) en de tijd die nodig is om ze af te schrijven is bepalend voor de leefbaarheid van de industrile cementfabrikanten.

[ Top ]

7.Automatisering

De bediening van de ovens, de maalmachines en alle andere productiestappen worden tegenwoordig voornamelijk automatisch gestuurd. De werking van de apparaten wordt geregeld door industrile computers, die zich baseren op de inlichtingen die worden verzameld door peilingen die permanent de temperaturen, de druk, het debiet en de chemische samenstelling meten.

Dankzij deze evolutie kon de kwaliteit en de gelijkmatigheid van cement voortdurend worden verbeterd.

[ Top ]

 

8.Algemene tendens

Het Belgisch cementverbruik vertoont de laatste jaren de neiging om te stagneren. Dit heeft vooral te maken met een zekere stabiliteit van de overheidsinvesteringen in de burgerlijke bouwkunde. De voortzetting van grote openbare werken zoals de HST, de waterzuiveringsinstallaties en de werken aan haveninstallaties kunnen deze tendens niet tegenhouden.

Het bouwbedrijf per marktaandeel :
- Wonigbouw +/- 45%
- Utiliteitsbouw +/- 35%
- Openbare werken +/- 20%

De komende jaren verwacht de cementindustrie geen gevoelige toename van het verbruik. De Belgische Cementindustrie wordt ook geconfronteerd met de cementinvoer die nu 20% van de Belgische markt uitmaakt. De woningbouw blijft relatief stationair, tenzij de utiliteitsbouw daarentegen veel gevoeliger is voor de conjunctuurveranderingen die de investeringen van de ondernemingen benvloed.

[ Top ]

FEBELCEM Infos

BLIK OP BETON N24
Beton als antwoord op een gebrek aan oppervlakte en buitenspeelruimte voor een crche.
Meer
VACATURE
FEBELCEM wenst over te gaan tot de aanwerving van een RAADGEVEND INGENIEUR-ARCHITECT (v/m)
Meer
BLIK OP BETON N23
Betonnen sculptuur met speels karakter... Hoogwaardige prefab betonpanelen als huid voor gezinswoning
Meer
CONCRETE DESIGN COMPETITION 2018
An international competition for students in architecture, design en engineering, organised by FEBELCEM.
Meer
KUNSTENAARSBLIK OP BETON N3
De "Kapel van het Niets" is een toevluchtsoord opgetrokken in beton...
Meer