Febelcem / Cement en toepassingen / Kwaliteit van cement

[ KWALITEIT - EG-MARKERING - BENOR, KWALITEITS-EN OVEREENKOMSTIGHEIDSMERK ]

De Belgische cementnijverheid hecht het allergrootste belang aan de kwaliteit van haar producten. Elke stap in het productieproces wordt voortdurend aan controles onderworpen. De productie van cement is inderdaad gewaarborgd dankzij een heel streng kwaliteitssysteem gebaseerd op de norm ISO 9000. De kwaliteitshandboeken beschrijven op nauwkeurige wijze de controleprocedures. Hun effectieve toepassing wordt door interne en externe audits nagegaan.

Op basis van een overeenkomstigheidsattest, toegekend door een instelling genotificeerd door de Belgische overheid, brengen de producenten de EG-markering aan op al hun gewone cementsoorten. Ze stellen zich zo garant voor de overeenkomstigheid van hun cement met de Europese norm EN 197-1.

Bovendien wordt de kwaliteit van het cement geattesteerd door het BENOR-merk, eigendom van het Belgisch Instituut voor Normalisatie. Dit merk wordt toegekend door een onafhankelijke instelling en bij toepassing van :

  • de Belgische norm NBN EN 197-1 en het document PTV 603 voor gewone cementsoorten,
  • ciment et construction
  • de Belgische norm NBN B12-108 voor cement met hoge bestandheid tegen sulfaten,
  • de Belgische norm NBN B12-109 voor cement met begrensd alkali-gehalte,
  • de Belgische norm NBN B12-110 voor cement met hoge aanvangssterkte.

Voor de gebruiker is het BENOR-merk een garantie dat het cement een constante kwaliteit heeft en overeenkomt met strenge normen. Het feit dat de overheid cement met het BENOR-merk vrijstelt van elke ontvangstcontrole, toont de degelijkheid van het merk aan alsook het vertrouwen dat de overheid erin stelt.

 

 

 

FEBELCEM Infos

PLE MAREXHE, STATION VAN HERSTAL
Een gebouw in rood zichtbeton in het hart van de stad...
Meer
RURAAL BETON
Een woning in ter plaatse gestort beton: architectuur, bouwproces, zichtbeton...
Meer
BLIK OP BETON N24
Beton als antwoord op een gebrek aan oppervlakte en buitenspeelruimte voor een crche.
Meer
VACATURE
FEBELCEM wenst over te gaan tot de aanwerving van een RAADGEVEND INGENIEUR-ARCHITECT (v/m)
Meer
BLIK OP BETON N23
Betonnen sculptuur met speels karakter... Hoogwaardige prefab betonpanelen als huid voor gezinswoning
Meer