Febelcem / Cement en toepassingen / De verschillende soorten cement

De verschillende soorten cement - die voor het merendeel verkrijgbaar zijn in verschillende sterkteklassen - stemmen overeen met de vele gebruiksvereisten.


Portlandcement
Dit cement bestaat enkel uit klinker. Als portlandcement noemen we met name het wit cement, waarmee esthetische en decoratieve producten en betonsoorten kunnen worden vervaardigd.

Portland composietcement
Cement bestaande klinker vermalen met n tot drie aanvullende hoofdbestanddelen (hoogovenslak, vliegas of kalksteen).

Hoogovencement
Mengsel van gegranuleerde hoogovenslakken vermalen met klinker.

Samengesteld cement
Cementtype met drie componenten: klinker, vliegas en hoogovenslakken.

Speciale cementen
Verschillende speciale cementen (b.v. cement met een grotere weerstand tegen sulfaten of cement met een laag alkaligehalte) worden gebruikt voor de vervaardiging van beton dat aan bijzonder strenge blootstellingomstandigheden wordt onderworpen.


Al deze cementen bevatten bovendien calciumsulfaat (gips).
De grote verscheidenheid aan cement biedt een gepaste oplossing voor de verwachtingen van de ontwerpers en aannemers en vertaalt het streven van de cementindustrie om aan alle vereisten van de bouwers te voldoen. Deze globale benadering gaat gepaard met een permanent streven om producten van hoge kwaliteit op de markt te brengen.


FEBELCEM Infos

BLIK OP BETON N24
Beton als antwoord op een gebrek aan oppervlakte en buitenspeelruimte voor een crche.
Meer
VACATURE
FEBELCEM wenst over te gaan tot de aanwerving van een RAADGEVEND INGENIEUR-ARCHITECT (v/m)
Meer
BLIK OP BETON N23
Betonnen sculptuur met speels karakter... Hoogwaardige prefab betonpanelen als huid voor gezinswoning
Meer
CONCRETE DESIGN COMPETITION 2018
An international competition for students in architecture, design en engineering, organised by FEBELCEM.
Meer
KUNSTENAARSBLIK OP BETON N3
De "Kapel van het Niets" is een toevluchtsoord opgetrokken in beton...
Meer